WIERSZE
Szwecja
Turcja
Michael Longley

GORSE FIRES
Cattle out of their byres are dungy still, lambs
Have stepped from last year as from an enclosure.
Five or six men stand gazing at a rusty tractor
Before carrying implements to separate fields.

I am travelling from one April to another.
It is the same train between the same embankments.
Gorse fires are smoking, but primroses burn
And celandines and white may and gorse flowers.


JANOWCE W OGNIU
Po wyjściu z obór bydło ciągle oblepione gnojem,
Jagnięta wyszły z zeszłego roku jak zza ogrodzenia.
Pięciu lub sześciu mężczyzn patrzy na zardzewiały traktor –
Zanim przeniosą narzędzia na swoje różne pola.

Ja podróżuję od jednego kwietnia do drugiego.
Tym samym pociągiem po tym samym nasypie.
Janowce dymią w ogniu, ale płoną pierwiosnki –
I ziele jaskółcze, i biały głóg, i kwiat janowca.

tłumaczenie Piotr Sommer

Michael Longley
Michael Longley (ur. 1939) - autor kilkunastu zbiorów wierszy, jeden z nawybitniejszych poetów irlandzkich ostatniego półwiecza. Znany w Polsce ze zbioru Od kwietnia do kwietnia (2011). Laureat licznych nagród, m.in. Whitbread Poetry Prize – za tom Gorse Fires (1991), T.S. Eliot Prize – za The Weather in Japan (2000), Griffin Poetry Prize – za The Stairwell (2014).

Michael Longley (born in 1939), author of a number of poem collections, one of the greatest Irish poets of the last few decades. A collection of his poems Od kwietnia do kwietnia published in 2011 was well-received in Poland. He has won many awards, i.e. Whitbread Poetry Prize for Gorse Fires (1991), T.S. Eliot Prize for The Weather in Japan (2000), Griffin Poetry Prize for The Stairwell (2014).
Piotr Sommer
Piotr Sommer (ur. 1948), poeta polski, autor kilkunastu książek poetyckich i eseistycznych. Ostatnio opublikował wybór wierszy Po ciemku też (2013), książkę poetycką dla dzieci Fruwajka (2015) i zbiór szkiców literackich Smak detalu (2015).

Piotr Sommer (born in 1948), Polish poet, author of many poetry and essay collections. He has recently published a collection of poems Po ciemku (2013), a poetic book Fruwajka (2015) and a collection of essays Smak detalu (2015).Twitter