WIERSZE
Szwecja
Turcja
Ana Rossetti

HUBO UN TIEMPO EN EL QUE EL TIEMPO NO
HUBO UN TIEMPO EN EL QUE EL TIEMPO NO
era fluir:
era una trenza de arena que se peinaba invariablemente.
Sus tres cabos se enlazaban, se apretaban entre sí
diferenciados e inseparables.
Nada se postergaba. Nada se anteponía: era un tiempo
predestinado por un singular decreto, una hélice
girando, confundiéndose en una rueda brillante e
invisible.
No era una edad ni una condición, sino el tiempo sin
tiempo de la felicidad perfecta. Del acuerdo. De la
inmóvil y sin medida duración del arrebato.
Era un punto único y misterioso en donde convergía el
tiempo de la memoria, de la profecía y de los ángeles.


BYŁ CZAS, KIEDY CZAS NIE
BYŁ CZAS, KIEDY CZAS NIE
płynął:
to był warkocz z piasku, czesany na tę samą modłę.
Trzy końce zaplecione, ściśnięte mocno,
różniące się od siebie i nierozerwalne.
Nic na zwłokę. Nic z wyprzedzeniem. To był czas
ustanowiony specjalnym dekretem, wirująca
spirala, rozpostarta w krąg lśniący
i niewidzialny.
To nie był stan ani sytuacja. Czas tylko bezczasowy
doskonałej szczęśliwości. Zgoda na wszystko. Nieruchome
i niezmierzone continuum uniesienia.
Jedyny i tajemniczy punkt, w którym zbiegały się
czas pamięci, proroctwa i aniołów.

tłumaczenie Krystyna Rodowska

Ana Rossetti
Ana Rossetti (ur. 1950 w Kadyksie) – jej pierwszy tomik poezji Los davaneos de Erato otrzymał nagrodę poetycką Gules i został wydany w Walencji w 1980. W 1982 opublikowała Dióscuros. W 1985 ukazał się jej tomik Indicios vehementes (Hiperíon nº 76; 5.ª edición, 1994), a później książka pod tym samym tytułem, która obejmowała całość liryki z lat 1979-1984. W 1986 wydała tomik Devocionario (w kolekcji Visor), za który otrzymała nagrodę im. Króla Juana Carlosa od Zarządu Miasta Marbelli. W 1993 roku napisała libretto do opery El secreto enamorado, wystawionej w tym samym roku z muzyką Manuela Balboa. Ana Rossetti jest również autorką wielu utworów pisanych prozą. W 1995 jej twórczość literacka została wyróżniona Srebrnym Medalem Rady Andaluzji. Najnowszym tomikiem poetyckim Punto Umbrío Ana Rossetti przełamuje dziesięcioletni okres milczenia. Jej głos jest teraz głębszy i bardziej refleksyjny, poetka snuje rozważania nad upływem czasu, niezniszczalnością miłości i trudnością wyrażania uczuć. Jej ostatnie utwory cechuje dojrzałość ekspresji, na którą złożyły się lata poetyckich doświadczeń.

Ana Rossetti es gaditana y nació en 1950. Su primer libro, Los devaneos de Erato, recibió el premio Gules de poesía y fue publicado en Valencia en 1980. En 1982 publicó, en edición limitada, Dióscuros. En 1985, Indicios vehementes (poesía Hiperíon n.º 76; 5ª edición, 1994), que junto al nueve libro de este título reunía si poesía completa escrita entre 1979 y 1984. En 1986 apareció Devocionario (colección Visor), premio del Ayuntamiento de Marbella. En 1993 escribió el libreto de la ópera El secreto enamorado, estrenada en Madrid ese mismo año con música de Manuel Balboa. Es autora igualmente de diversas obras en prosa. En 1995 su obra literaria fue distinguida con la Medalla de Plata de la Junta de Andalucía.
Punto umbrío, la nueva obra poética de Ana Rossetti, rompe un silencio de una década para prestar una voz más honda y reflexiva de su autora, que indaga en el misterio del tiempo y de su paso, se interroga sobre la imposibilidad del amor y aborda la dificultad de compartir las emociones y de provocar su coincidencia. Todo ello expresado con la madurez con que los años han enriquecido su escritura.
Krystyna Rodowska
Krystyna Rodowska – poetka, tłumaczka literatury francuskiej i hiszpańskojęzycznej, głównie poezji, eseistka. Opublikowała siedem książek poetyckich, z których Na dole płomień, w górze płomień (1995) uzyskała wyróżnienie Fundacji Kultury. W 2012 ukazał się obszerny wybór jej wierszy Wiersze przesiane ( 1968 - 2011) w tym nowy tomik Miejsce na feniksa. W 2009 na Kubie ukazał się niewielki wybór jej wierszy Abajo fuego, arriba fuego, (Na dole płomień w górze płomień), przetłumaczonych na hiszpański, po części przez autorkę. W 2008 i 2011 opublikowała dwie obszerne antologie osobiste: Na szali znaków - 14 poetów francuskich i Umocz wargi w kamieniu - 15 poetów latynoamerykańskich (Nagroda Warszawskiej Premiery Literackiej, wrzesień 2011). W 2015, za swój wkład w odkrywanie i promowanie w Polsce poezji francuskiej, otrzymała Oficerski Order Literatury i Sztuki, przyznany przez Minister Kultury Francji, Fleur Pellerin.
Wiersze jej były tłumaczone na języki: francuski, hiszpański, czeski, słowacki, rosyjski, angielski, litewski, łotewski, rumuński, macedoński i publikowane w pismach literackich tych krajów.
Uczestniczyła w krajowych i wielu międzynarodowych festiwalach poezji w Europie, Ameryce Południowej, w Kanadzie i Afryce. Czterokrotna stypendystka Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz dwukrotna – francuskiego Centre National du Livre ( 2003, 2013).
Obecnie pracuje nad nowym przekładem W stronę Swanna, pierwszego tomu dzieła Marcela Prousta W poszukiwaniu.Krystyna Rodowska es poeta, traductora de literatura hispanoamericana y francesa, ensayista, y ejerce también en la crítica literaria y el periodismo cultural. Es autora de siete poemarios, entre los cuales el penúltimo Na dole płomień, w górze płomień (Abajo fuego, arriba fuego), publicado en 1995, le valió el importante Premio de la Fundación Cultura. También destaca la publicación de sus poemas selectos Wiersze przesiane - 1968 – 2011( Poemas colados – 1968 – 2011).
En 2009 salió en Cuba Abajo fuego, arriba fuego, una pequeña antología de sus poemas traducidos al castellano en parte por ella misma.

En 2008 y 2011 ha publicado dos grandes antologías: una de 14 poetas franceses , Na szali znaków ( En el balance de los signos); y otra de 15 importantes poetas de Iberoamérica, Umocz wargi w kamieniu (Moja los labios en la piedra). El libro le valió el Premio Literario de Varsovia. En 2015 obtuvo la Orden del Oficial de las Letras y del Arte, que le fue otorgada por la Ministra de la Cultura de Francia, Fleur Pellerin, por su aportación en descubrir y promover la poesía francesa en Polonia.

Sus poemas, adaptados al castellano y muchos otros idiomas, han sido publicados varias veces en revistas literarias o suplementos culturales en España, México, Nicaragua, Cuba, Costa Rica, Argentina y Colombia.
Ha participado en varios festivales de poesía nacionales e internacionales en Europa, Hispanoamérica, Canadá y África.

Fue becaria (4 veces) de Ministerio de la Cultura y Patrimonio Nacional y también del Centre Nacional du Livre en Francia en 2003 y 2013.

Actualmente está trabajando en su nueva traducción del primer volumen de la obra de Marcel Proust À la recherche du temps perdu.

Es miembro de la Asociación de Escritores Polacos, Poetas del Mundo y de PEN-club.Twitter