WIERSZE
Szwecja
Turcja
Ana Blandiana

Din 7 în 7
Dacă din şapte-n şapte ani
Nimic din mine nu mai e eu însămi,
De ce să mă mai mir că sunt străină?
Firească e alienarea,
Când tot ce-i nou
Mă uită şi mă şterge
Cum şterge urmele pe plajă marea.


Co siedem
Jeśli co siedem lat
Nic we mnie nie jest mną,
Czemu jeszcze się dziwię, że jestem obca?
To oczywista alienacja,
Gdy wszystko, co nowe,
Zapomina mnie i zmazuje,
Jak zmazuje ślady na plaży morze.

tłumaczenie Joanna Kornaś-Warwas

Ana Blandiana
Ana Blandiana (właśc. Otilia Valeria Coman, ur. 1942) – wybitna poetka i jedna z najważniejszych postaci współczesnego rumuńskiego społeczeństwa obywatelskiego (kiedyś na takich twórców mówiono „artysta zaangażowany”…). Laureatka Nagrody im. Herdera z 1982. Współtwórczyni, razem z mężem Romulusem Rusanem Memoriału w Sygiecie Marmaroskim będącego muzeum rumuńskiego Gułagu. Realizowała tę inicjatywę w latach 90. XX wieku, kiedy w Rumunii mało kto rozumiał potrzebę istnienia takiego muzeum; dzisiaj odwiedzają je tysiące ludzi.
Przede wszystkim czuje się jednak poetką; jej ostatni tom wierszy nosi znamienny tytuł Moja ojczyzna A4. Uprawia poezję daleką od eksperymentu, w pewnym sensie tradycyjną, która poprzez swoją lakoniczność i precyzję potrafi jednak wiele powiedzieć o ludzkiej egzystencji. Jej poetyckie metafory potrafią zaskoczyć swoją prostotą i oryginalnością. I zapadają w pamięć.


Ana Blandiana (Otilia Valeria Coman) – poetă cu renume internaţional şi una din cele mai importante personalităţi ale societăţii civile româneşti contemporane (cândva se spunea în acest caz „scriitor angajat”...). Laureată a Premiului Herder din 1982. Împreună cu soţul, Romulus Rusan, a înfiinţat Memorialul de la Sighetu Marmaţiei – muzeu al gulagului românesc. A realizat acest proiect în anii `90 ai secolului trecut când încă puţini înţelegeau nevoia unui astfel de muzeu; astăzi acesta este vizitat de mii de oameni.
În primul rând, însă, Ana Blandiana este poetă; ultimul ei volum de versuri poartă un titlu grăitor Patria mea A4. Domnia Sa cultivă o poezie care se situează departe de experiment, poezie într-un fel tradiţională care însă, laconic şi cu precizie, reuşeşte să spună multe despre existenţa umană. Metaforele ei poetice au darul să surprindă prin simplitate şi originalitate, devenind astfel memorabile.
Joanna Kornaś-Warwas
Joanna Kornaś-Warwas - tłumaczka, lektorka języka rumuńskiego. Przekłada prozę, poezję oraz sztuki teatralne. Jest autorką przekładów najbardziej cenionych pisarzy rumuńskich takich jak Max Blecher, Mircea Cărtărescu, Dan Lungu, Ioan Es. Pop, Varujan Vosganian. W ramach projektu „Wiersze w metrze” prezentowane były wiersze Ioany Nicolae (2008) i Simony Popescu, Claudiu Komartina, Ioana Es. Popa (2009) w jej tłumaczeniu.

Joanna Kornaś-Warwas - traducătoare, lector de limba română. Traduce proză, poezie şi piese de teatru. Este autoarea traducerilor unora dintre cei mai apreciaţi scriitori români precum Max Blecher, Mircea Cărtărescu, Dan Lungu, Ioan Es. Pop, Varujan Vosganian. În cadrul proiectului Wiersze w metrze/Metropoezia a prezentat traduceri ale poeziilor Ioanei Nicolae (2008), Simonei Popescu, Claudiu Komartin, Ioan Es. Pop (2009). În 2014 a fost nominalizată la Premiul acordat traducătorului „Poetului European al Libertăţii 2014-16” pentru volumul Anei Blandiana, Patria mea, A4.Twitter