WIERSZE
Szwecja
Turcja
Ana Blandiana

Între mine şi el
Doamne, cât de viu poate să fie
Arborele al cărui nume nu îl ştiu,
Chiar dacă pe frunzele lui de hârtie
Poemele mi le transcriu!

Între mine şi el au fost schimbate
Lacrimi şi flori,
Chiar dacă fereastra mea dinspre cer
Nu-i ajunge la subţiori,

Chiar dacă pe mine mă doare
Şi el cântă cu fiecare mişcare,
Între mine şi el
E o tăcere atât de mare,
Încât poate cuprinde orice
De la nebunie la disperare,
Orice blasfemie şi orice minune
De la ţipăt de dragoste la rugăciune.

Căci, rar, între noi în tăcere
Cade o frunză la câteva ere
Şi fără să ştie cu ce rost
Cu ce cost
Universul o-nvaţă recunoscător pe de rost.


Między mną a nim
Panie, ile życia w sobie mieści
Drzewo, którego nazwa mi nieznana,
Choć na papierze z jego liści
Wiersze zapisuję z rana!

Wymieniliśmy między sobą
Kwiaty i łzy uronione,
Choć moje okno do nieba
Nie sięga jego korony,

Chociaż mnie dotyka cierpienie,
A on śpiewa na każde drgnienie,
Między mną a nim
Jest tak wielkie milczenie,
Że może ogarnąć wszystko –
Od szaleństwa po zwątpienie,
Każdy cud i bluźnierczą mowę,
Od okrzyku miłości po modlitwy słowa.

Bo, rzadko, w milczeniu między nami
Opada liść ponad wiekami
I nie wiedząc po co
Ani jakim kosztem,
Wszechświat uczy się go na pamięć z wdzięczności.

tłumaczenie Joanna Kornaś-Warwas

Ana Blandiana
Ana Blandiana (właśc. Otilia Valeria Coman, ur. 1942) – wybitna poetka i jedna z najważniejszych postaci współczesnego rumuńskiego społeczeństwa obywatelskiego (kiedyś na takich twórców mówiono „artysta zaangażowany”…). Laureatka Nagrody im. Herdera z 1982. Współtwórczyni, razem z mężem Romulusem Rusanem Memoriału w Sygiecie Marmaroskim będącego muzeum rumuńskiego Gułagu. Realizowała tę inicjatywę w latach 90. XX wieku, kiedy w Rumunii mało kto rozumiał potrzebę istnienia takiego muzeum; dzisiaj odwiedzają je tysiące ludzi.
Przede wszystkim czuje się jednak poetką; jej ostatni tom wierszy nosi znamienny tytuł Moja ojczyzna A4. Uprawia poezję daleką od eksperymentu, w pewnym sensie tradycyjną, która poprzez swoją lakoniczność i precyzję potrafi jednak wiele powiedzieć o ludzkiej egzystencji. Jej poetyckie metafory potrafią zaskoczyć swoją prostotą i oryginalnością. I zapadają w pamięć.


Ana Blandiana (Otilia Valeria Coman) – poetă cu renume internaţional şi una din cele mai importante personalităţi ale societăţii civile româneşti contemporane (cândva se spunea în acest caz „scriitor angajat”...). Laureată a Premiului Herder din 1982. Împreună cu soţul, Romulus Rusan, a înfiinţat Memorialul de la Sighetu Marmaţiei – muzeu al gulagului românesc. A realizat acest proiect în anii `90 ai secolului trecut când încă puţini înţelegeau nevoia unui astfel de muzeu; astăzi acesta este vizitat de mii de oameni.
În primul rând, însă, Ana Blandiana este poetă; ultimul ei volum de versuri poartă un titlu grăitor Patria mea A4. Domnia Sa cultivă o poezie care se situează departe de experiment, poezie într-un fel tradiţională care însă, laconic şi cu precizie, reuşeşte să spună multe despre existenţa umană. Metaforele ei poetice au darul să surprindă prin simplitate şi originalitate, devenind astfel memorabile.
Joanna Kornaś-Warwas
Joanna Kornaś-Warwas - tłumaczka, lektorka języka rumuńskiego. Przekłada prozę, poezję oraz sztuki teatralne. Jest autorką przekładów najbardziej cenionych pisarzy rumuńskich takich jak Max Blecher, Mircea Cărtărescu, Dan Lungu, Ioan Es. Pop, Varujan Vosganian. W ramach projektu „Wiersze w metrze” prezentowane były wiersze Ioany Nicolae (2008) i Simony Popescu, Claudiu Komartina, Ioana Es. Popa (2009) w jej tłumaczeniu.

Joanna Kornaś-Warwas - traducătoare, lector de limba română. Traduce proză, poezie şi piese de teatru. Este autoarea traducerilor unora dintre cei mai apreciaţi scriitori români precum Max Blecher, Mircea Cărtărescu, Dan Lungu, Ioan Es. Pop, Varujan Vosganian. În cadrul proiectului Wiersze w metrze/Metropoezia a prezentat traduceri ale poeziilor Ioanei Nicolae (2008), Simonei Popescu, Claudiu Komartin, Ioan Es. Pop (2009). În 2014 a fost nominalizată la Premiul acordat traducătorului „Poetului European al Libertăţii 2014-16” pentru volumul Anei Blandiana, Patria mea, A4.Twitter