WIERSZE
Szwecja
Turcja
Radek Malý

Obleva, chodí v žitě
Hyacint. Půlka února. A taje,
co leželo tu, šedé, od loni.
A pachy různé vtom se rozvoní
a rozezvoní zvonek branky ráje.

Mršina srny, letargicky krásná,
na sněhu střeží ústa jeskynní
i ticho i tmu. Vlhkost, stezky v ní.
Stařena zimy obnažuje dásna:

známkou nezralého člověka je
že chce kvůli něčemu podstoupit
vznešenou smrt

známkou zralého člověka je
že chce kvůli něčemu
v příkoří žít


Odwilż, chodzi w zbożu
Połowa lutego. Hiacynt. I taje,
co leżało, szare, w ziemi tonie.
I wtem różne rozsieją się wonie,
rozdzwonią dzwonek u drzwi przed rajem.

Bezwładnie piękna jelenia padlina
jaskiniowych ust na śniegu strzeże
i ciemności, cicha. Wilgoć ścieżek.
Swe dziąsła obnaża staruszka zima:

dla człowieka niedojrzałego znamienne jest,
że pragnie za jakąś sprawę
wzniośle umrzeć

dla człowieka dojrzałego znamienne jest,
że pragnie dla niej
skromnie żyć


tłumaczenie Olga Słowik

Radek Malý
Radek Malý (ur. 1977) - poeta i tłumacz, autor książek dla dzieci i wykładowca uniwersytecki. Do tej pory wydał pięć tomików wierszy: Lunovis (2001), Vraní zpěvy (2002), Větrní (2005), Malá tma (2008), Světloplaší (2012) i Všehomír (2015). Tłumaczył m.in. poezję Georga Trakla, Ericha Kästnera, Rainera Marii Rilkego, Paula Celana, Hugo Sonnenscheina i innych. Sporządził także antologię niemieckiej poezji ekspresjonistycznej Držíce v drzých držkách cigarety, a z poezji autorów niemieckiego nonsensu zestawił antologię pod tytułem Malé lalulá. Dla dzieci napisał książkę František z kaštanu, Anežka ze slunečnic (2006), zbiór wierszyków Kam až smí smích (2009), podręcznik kreatywnego pisania Poetický slovníček dětem v příkladech (2012) oraz współczesne legendy Příhody matky Přírody (2014). Wraz z ilistratorem Pavlem Čechem stworzył książeczki poetyckie Listonoš vítr (2011) i Moře slané vody (2014), a do ilustracji Františka Petráka napisał wiersze do książki Kamarádi z abecedy (2012). W ramach projektu „Książka dla pierwszaka“ napisał Všelijaké řečičky pro kluky a holčičky (2013). Jego dramat zatytułowany Pocit nočního vlaku został zrealizowany przez Czeskie Radio jako spektakl radiowy. Jest laureatem kilku czeskich nagród literackich, a jego książka Listonoš vítr została wpisana na listę honorową IBBY.

Radek Malý (nar. 1977) je básník a překladatel, autor knih pro děti a vysokoškolský pedagog. Doposud vydal pět básnických sbírek: Lunovis (2001), Vraní zpěvy (2002), Větrní (2005), Malá tma (2008), Světloplaší (2012) a Všehomír (2015). Přeložil např. poezii Georga Trakla, Ericha Kästnera, Rainera Marii Rilka, Paula Celana, Hugo Sonnenscheina a dalších. Připravil také antologii německé expresionistické poezie Držíce v drzých držkách cigarety a z poezie autorů německého nonsensu sestavil antologii s názvem Malé lalulá. Dětem je určen příběh František z kaštanu, Anežka ze slunečnic (2006), knížka básniček Kam až smí smích (2009), učebnice tvůrčího psaní Poetický slovníček dětem v příkladech (2012) a moderní bajky Příhody matky Přírody (2014). S ilustrátorem Pavlem Čechem vytvořil poetické knihy Listonoš vítr (2011) a Moře slané vody (2014), k obrázkům Františka Petráka napsal básně do knihy Kamarádi z abecedy (2012) a v rámci projektu kniha pro prvňáčky napsal Všelijaké řečičky pro kluky a holčičky (2013). Jeho dramatický text Pocit nočního vlaku realizoval Český rozhlas jako rozhlasovou hru. Je držitelem Ceny Jiřího Ortena, dvou ocenění Magnesia Litera a jeho kniha Listonoš vítr byla zapsána na Čestnou listinu IBBY.
Olga Słowik
Olga Słowik (ur. 1990) - doktorantka w Instytucie Literatury Czeskiej i Komparatystyki Uniwersytetu Karola w Pradze. Obserwuje, pisze i tłumaczy. Współpracuje m.in. z Portalem literatury czeskiej CzechLit.


Olga Słowik – nar. 1990; doktorandka Ústavu české literatury a komparatistiky Univerzity Karlovy v Praze. Pozoruje, píše a překládá. Spolupracuje mj. s Portálem české literatury CzechLit.Twitter