WIERSZE
Szwecja
Turcja
Thomas Bernhard

Im Garten der Mutter
Im Garten der Mutter
sammelt mein Rechen die Sterne,
die herabgefallen sind, während ich fort war.
Die Nacht ist warm und meine Glieder
strömen die grüne Herkunft aus,
Blumen und Blätter,
den Amselruf und das Klatschen des Webstuhls.
Im Garten der Mutter
trete ich barfuß auf die Schlangenköpfe,
die durch das rostige Tor hereinschaun
mit feurigen Zungen.


W ogrodzie matki
W ogrodzie matki
grabiami zbieram gwiazdy,
które spadły, gdy byłem daleko.
Noc jest ciepła, moje członki
tchną pierwotną zielenią,
kwiatami i liśćmi,
wołaniem kosa i klekotem krosna.
W ogrodzie matki
depczę boso łby węży,
które przez zardzewiałą bramę zaglądają
ognistymi językami.

tłumaczenie Sława Lisiecka i Zdzisław Jaskuła

Thomas Bernhard
Thomas Bernhard (1931-1989) - uchodzi ze jednego z najbardziej znanych pisarzy austriackich. Jego sława jako dramatopisarza i prozaika przyćmiła jego twórczość poetycką, zarówno w recepcji niemieckojęzycznej, jak i polskiej. Po części za sprawą samego Bernharda, który z liryką rozstał się demonstracyjnie na początku lat 60-tych. W wierszach Bernharda odcisnęły się traumatyczne przeżycia z okresu dzieciństwa i młodości: nazizm, zakłamanie powojennej Austrii, nieuleczalna choroba, niemal dwuletni pobyt w szpitalu oraz śmierć najbliższych – ukochanego dziadka i matki.

Thomas Bernhard (1931-1989) gilt als einer der bekanntesten österreichischen Autoren. Sein Ruhm als Dramatiker und Prosaschriftsteller stellt sein poetisches Werk in den Schatten. Zum Teil auch deshalb, weil Bernhard sich Anfang der 60-er Jahre von der Lyrik demonstrativ verabschiedete. In seinen Gedichten finden sich Spuren seiner traumatischen Kindheits- und Jugenderlebnisse: Faschismus, die
Nachkriegsverlogenheit in Österreich, unheilbare Krankheit, beinahe zweijähriger Spitalsaufenthalt und der Tot seiner Nächsten – des Großvaters und der Mutter.
Sława Lisiecka i Zdzisław Jaskuła
Zdzisław Jaskuła (1951- 2015) – poeta, felietonista, krytyk literacki, reżyser teatralny, w1997–1999 i 2010–2015 dyrektor Teatru Nowego w Łodzi. Z niemieckiego tłumaczył (głównie z żoną Sławą Lisiecką) „To rzekł Zaratustra” F. Nietzschego, poezje I. Bachmann, G. Benna, P. Turriniego, E. Einzingera, T. Bernharda i wielu innych.

Sława Lisiecka – tłumaczka literatury niemieckojęzycznej. Ma w dorobku ponad 100 przetłumaczonych pozycji – prozy, sztuk teatralnych, poezji, dzieł filozoficznych (m. in. P. Härtling, T. Bernhard, I. Bachmann, F. Nietzsche, G. Benn, H. Hesse, M. Heidegger). Laureatka wielu nagród polskich, austriackich i niemieckich.

Twitter