WIERSZE
Szwecja
Turcja
Thomas Bernhard

Vor dem Dorf
Vor dem Dorf

Die Gesichter, die aus dem Feld tauchen, fragen
mich nach der Rückkunft.
Mein Schrei stört nicht die Schwalbe,
die auf dem zerbrochenen Ast hockt. Finster
ist meine Seele, die der Wind treibt
ans Meer, zu riechen das Salz der Erde.
Meine Legende ist sterblich.
Unter dem Baum, der meinem Bruder ähnlich ist,
zähl ich die Sterne der Schiffer.


Pod wsią
Twarze, wyłaniające się z pola, pytają
mnie o powrót.
Mój krzyk nie przeszkadza jaskółce,
która przysiadła na złamanej gałęzi. Posępna
jest moja dusza, gnana wiatrem
nad morze, by powąchała sól ziemi.
Moja legenda jest śmiertelna.
Pod drzewem, podobnym do mojego brata,
liczę gwiazdy szyprów.

tłumaczenie Sława Lisiecka i Zdzisław Jaskuła

Thomas Bernhard
Thomas Bernhard (1931-1989) - uchodzi ze jednego z najbardziej znanych pisarzy austriackich. Jego sława jako dramatopisarza i prozaika przyćmiła jego twórczość poetycką, zarówno w recepcji niemieckojęzycznej, jak i polskiej. Po części za sprawą samego Bernharda, który z liryką rozstał się demonstracyjnie na początku lat 60-tych. W wierszach Bernharda odcisnęły się traumatyczne przeżycia z okresu dzieciństwa i młodości: nazizm, zakłamanie powojennej Austrii, nieuleczalna choroba, niemal dwuletni pobyt w szpitalu oraz śmierć najbliższych – ukochanego dziadka i matki.

Thomas Bernhard (1931-1989) gilt als einer der bekanntesten österreichischen Autoren. Sein Ruhm als Dramatiker und Prosaschriftsteller stellt sein poetisches Werk in den Schatten. Zum Teil auch deshalb, weil Bernhard sich Anfang der 60-er Jahre von der Lyrik demonstrativ verabschiedete. In seinen Gedichten finden sich Spuren seiner traumatischen Kindheits- und Jugenderlebnisse: Faschismus, die
Nachkriegsverlogenheit in Österreich, unheilbare Krankheit, beinahe zweijähriger Spitalsaufenthalt und der Tot seiner Nächsten – des Großvaters und der Mutter.
Sława Lisiecka i Zdzisław Jaskuła
Zdzisław Jaskuła (1951- 2015) – poeta, felietonista, krytyk literacki, reżyser teatralny, w1997–1999 i 2010–2015 dyrektor Teatru Nowego w Łodzi. Z niemieckiego tłumaczył (głównie z żoną Sławą Lisiecką) „To rzekł Zaratustra” F. Nietzschego, poezje I. Bachmann, G. Benna, P. Turriniego, E. Einzingera, T. Bernharda i wielu innych.

Sława Lisiecka – tłumaczka literatury niemieckojęzycznej. Ma w dorobku ponad 100 przetłumaczonych pozycji – prozy, sztuk teatralnych, poezji, dzieł filozoficznych (m. in. P. Härtling, T. Bernhard, I. Bachmann, F. Nietzsche, G. Benn, H. Hesse, M. Heidegger). Laureatka wielu nagród polskich, austriackich i niemieckich.

Twitter