WIERSZE
Szwecja
Turcja
Doina Ioanid

Cusături – Un nor alb în fîşii....
Un nor alb în fîşii. Printre ele, cerul. Norul merge cu mine. Îl chem, şi el vine. Merge mai repede decît mine. Nu pot să ţin pasul cu el. Îl leg cu sfoară şi-l port cu mine. Traversăm strada cuminţi. Amîndoi.


Ściegi – Biały obłok w strzępach...
Biały obłok w strzępach. Między nimi niebo. Obłok idzie ze mną. Wołam go, a on przychodzi do mnie. Idzie szybciej niż ja. Nie mogę mu dotrzymać kroku. Związuję go sznurkiem i niosę ze sobą. Przechodzimy grzecznie przez ulicę. Oboje.

tłumaczenie Tomasz Klimkowski

Doina Ioanid
Doina Ioanid (ur. 1968 w Bukareszcie, prawdziwe nazwisko: Doina Ilie), pisarka i dziennikarka. W 1995 ukończyła na Uniwersytecie w Bukareszcie Wydział Filologiczny, a w 1998 studia podyplomowe z kulturoznawstwa francuskiego na Wydziale Języków i Literatur Obcych. Jej wiersze ukazały się w tomach zbiorowych: Ferestre '98, sygnowanym przez Mircę Cărtărescu (Editura Aristarc, Oneşti, 1998), oraz 40238 Tescani (Image, Bucureşti, 2000). Debiutem indywidualnym był zbiór prozy poetyckiej Duduca de marţipan (Univers, Bucureşti, 2000; nagroda za debiut „Prima Verba“), po którym nastąpiły zbiory poezji: E vremea să porţi cercei (Aula, Braşov, 2001; nominacja do nagrody Aspro), Cartea burţilor şi a singurătăţii (Pontica, Constanţa, 2003), Poeme de trecere (Vinea, Bucureşti, 2005, Audio-book Poeme de trecere, Editura ninpress, 2009), Ritmuri de îmblînzit aricioaica (Editura Cartea Românească, Bucureşti, 2010), Cusături (Editura Cartea Românească, Bucureşti, 2014). Jej wiersze tłumaczono na francuski, węgierski, turecki, słoweński, bułgarski, chorwacki, niderlandzki i angielski. Jest również tłumaczką z języka francuskiego, w tym książek: Marguerite Duras, Vara, la zece și jumătate seara (Editura Cartier, Chişinău, 2006), Dai Sijie, Într-o noapte fără lună (Editura Polirom, Iași, 2009). Uczestniczyła w Międzynarodowym Festiwalu Poetyckim w Stambule (2009) oraz w festiwalach: Review of Small Literatures w Zagrzebiu (2010), Poetry International Festival
w Rotterdamie (2011), Poetry Parnassus w Londynie (2012) i Felix Poetry w Antwerpii (2013). W 1998-2005 była asystentem w Zakładzie Języków Obcych Wydziału Filologicznego Uniwersytetu w Braszowie, a w 2005-2014 – sekretarzem redakcji pisma ‘Observator cultural’,
w którym pracuje obecnie jako redaktor.


Doina Ioanid (nume de scriitor), Doina Ilie (nume real)
Scriitor și jurnalist
Doina Ioanid s-a născut la 24 decembrie 1968, în Bucureşti. A absolvit Facultatea de Litere a Universităţii Bucureşti în 1995 şi cursurile de Master (Studii Culturale Franceze) la Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine a aceleiaşi universităţi, în 1998. A publicat poeme în volumul colectiv Ferestre '98, girat de Mircea Cărtărescu (Editura Aristarc, Oneşti, 1998). A participat la volumul experimental 40238 Tescani, (Image, Bucureşti, 2000). A debutat individual cu un volum de poeme în proză: Duduca de marţipan, (Univers, Bucureşti, 2000; Premiul de debut „Prima Verba“). Au urmat alte volume de poezie: E vremea să porţi cercei (Aula, Braşov, 2001; volum nominalizat la Premiile Aspro), Cartea burţilor şi a singurătăţii (Pontica, Constanţa, 2003) și Poeme de trecere (Vinea, București, 2005, Audio-book Poeme de trecere, Editura ninpress, 2009), Ritmuri de îmblînzit aricioaica (Editura Cartea Românească, București, 2010), Cusături (Editura Cartea Românească, București, 2014). Poemele sale au fost traduse în franceză, maghiară, turcă, slovenă, bulgară, croată, neerlandeză şi engleză. A tradus din limba franceză mai multe cărți, printre care: Marguerite Duras, Vara, la zece și jumătate seara (Editura Cartier, Chişinău, 2006), Dai Sijie, Într-o noapte fără lună (Editura Polirom, Iași, 2009). A participat la Festivalul Internaţional de poezie de la Istanbul (2009), la Festivalul Review of Small Literatures, Zagreb (2010), la Poetry International Festival Rotterdam (2011), Poetry Parnassus, Londra (2012) şi Felix Poetry, Anvers (2013).

A fost asistent universitar la catedra de Limbi Străine a Facultății de Litere, Universitatea „Transilvania“ Braşov, între anii 1998-2005. Secretar de redacţie la Observator cultural (2005-2014). În prezent este redactor la aceeaşi revistă.
Tomasz Klimkowski
Tomasz Klimkowski (ur. 1980), tłumacz, językoznawca, absolwent
i wykładowca UAM w Poznaniu. Przełożył: O aniołach A. Pleșu, Stracony poranek G. Adameșteanu, Zabliźnione serca M. Blechera oraz zbiór wierszy Gra w to, aby nie być niczym więcej niż jestem E. Ivancu. Współautor Słownika polsko-rumuńskiego i rumuńsko-polskiego, Wyd. Nowela (2012).


Tomasz Klimkowski (n. 1980), traducător și lingvist specializat în limba română, absolvent și doctor în filologie al Universității „Adam Mickiewicz” din Poznań unde predă limba română și cursuri de traductologie. A tradus: Despre îngeri de A. Pleșu, Dimineață pierdută de G. Adameșteanu, Inimi cicatrizate de M. Blecher și volumul de poezie Jocul de a nu fi mai mult decât sunt de E. Ivancu. Coautor al Dicţionarului polon-român şi român-polon, Ed. Nowela (2012).Twitter