WIERSZE
Szwecja
Turcja
Wasyl Hołoborod´ko

***
Дерева того дня
забули, що існує земне тяжіння –
одне за одним
вилазили з корінням із землі
і повільно падали в небо


***
Drzewa tego dnia
zapomniały że istnieje przyciąganie ziemskie –
jedno za drugim
wychodziły z korzeniami z ziemi
i powoli spadały w niebo


tłumaczenie Aneta KamińskaWasyl Hołoborod´ko
Wasyl Hołoborod´ko (ur. 1945) – ukraiński poeta, przedstawiciel Kijowskiej Szkoły Poezji. Pochodzi z Adrianopola w obwodzie ługańskim. W 1967 usunięty z uniwersytetu i objęty zakazem druku. Pracował w kopalni i jako elektryk w kołchozie. Studia skończył dopiero w 2001. Jego książki na Ukrainie zaczęły się pojawiać dopiero pod koniec lat 80., debiutancki tomik Łetiucze wikonce ukazał się w 1970 w USA. Następne tomy to m.in.: Zełen deń (1988), Ikar na metełykowych kryłach (1990), Kałyna ob Rizdwi (1992), Słowa u wyszywanych soroczkach (1999), Ukrajinśky ptachy w ukrajinśkomu krajewydi (2002), Bili kimnatni rosłyny (2013). Zajmuje się badaniem ukraińskiego folkloru. Jest również autorem wierszy dla dzieci. Laureat Państwowej Nagrody im. Tarasa Szewczenki (1994). Z powodu działań wojennych w Ługańsku od 2014 jest przymusowym przesiedleńcem i przebywa w Irpeniu w obwodzie kijowskim.

Василь Голобородько (1945) – український поет, представник Київської школи поезії. Народився в Адріанополі Луганської області. У 1967 р. його виключено з університету, заборонено публікувати твори. Працював на шахті, а також електриком у в радгоспі. Вищу освіту здобув аж у 2001 р. Його книги почали з’являтися в Україні щойно наприкінці 80-х, перша збірка «Летюче віконце» вийшла 1970 р. у США. Наступні збірки: «Зелен день» (1988), «Ікар на метеликових крилах» (1990), «Калина об Різдві» (1992), «Слова у вишиваних сорочках» (1999), «Українські птахи в українському краєвиді» (2002), «Білі кімнатні рослини» (2013). Досліджує український фольклор. Автор віршів для дітей. Лауреат Державної премії імені Тараса Шевченка (1994). Через воєнні дії в Луганську з 2014 р. є вимушеним переселенцем і мешкає в Ірпені (Київська обл.).
Aneta Kamińska
Aneta Kamińska (ur. 1976) – poetka, tłumaczka i promotorka współczesnej poezji ukraińskiej. Skończyła filologię polską na Uniwersytecie Warszawskim, pracuje jako lektorka języka polskiego dla cudzoziemców. Autorka tomików: Wiersze zdyszane (2000), zapisz zmiany (2004) oraz czary i mary (hipertekst) (2007; wersja internetowa: www.czary-i-mary.pl). Wydała wybór przekładów wierszy Nazara Honczara Gdybym (2007; przekład wspólnie z Andrijem Porytką), Hałyny Tkaczuk Ja ta inszi krasuni/ Ja i inne piękności (2011), Chrystii Wenhryniuk Dowhi oczi/ Długie oczy (2013) oraz trzy autorskie antologie: Cząstki pomarańczy. Nowa poezja ukraińska (2011), 30 wierszy zza granicy. Młoda poezja ukraińska (2012) oraz Wschód – Zachód. Wiersze z Ukrainy i dla Ukrainy (2014). Współredaktorka i współtłumaczka antologii Portret kobiecy w odwróconej perspektywie. 12 poetek z Czech, Słowenii i Ukrainy (2013).

Анета Камінська (1976 р.н.) – поетка, перекладачка і промоутеркa сучасної української поезії. Навчалася на факультеті полоністики Варшавського університету, працює викладачкою польської мови для іноземців. Авторка збірок: Wiersze zdyszane (2000), zapisz zmiany (2004) oraz czary i mary (hipertekst) (2007; інтернет-версія: www.czary-i-mary.pl). Видала перекладену поезію: Назара Гончара Gdybym (2007; перекл. спільно з Андрієм Пориткою), Галини Ткачук Ja i inne piękności / Я та інші красуні (2011), Христі Венгринюк Довгі очі/ Długie oczy (2013), а також три авторські антології: Cząstki pomarańczy. Nowa poezja ukraińska / Дольки помаранч. Нова українська поезія (2011), 30 wierszy zza granicy. Młoda poezja ukraińska (30 віршів з-за кордону. Молода українська поезія; 2012) та Wschód – Zachód. Wiersze z Ukrainy i dla Ukrainy (Схід – Захід. Вірші з України та для України; 2014). Співперекладачка та співредакторка антології Portret kobiecy w odwróconej perspektywie. 12 poetek z Czech, Słowenii i Ukrainy (Жіночий портрет із зворотньою перспективою. 12 поеток з Чехії, Словенії та України; 2013). Співзасновниця семінару про літературну творчість жінок Wspólny PokójTwitter