WIERSZE
Szwecja
Turcja
Roman Honet

bieg. robak
mieliśmy wyjechać na mauritius,
do miast o barwie spalonego napoju,
gdzie słońce splata z gwoździ
swój czarny szkielet

lub – przyśniło mi się,
że chcąc cię dotknąć, podałem ci rękę
i wyleciał z niej robak – mózg poruszyciela –
wychylił się nasz bieg

i nasze rozstanie.
przeszłość. tam się spotkamy.

nic innego nie ma


course. maggot
we were due to depart for Mauritius,
to cities the color of burnt drink,
where the sun weaves from nails
its black skeleton.

or else – I dreamt
that wanting to touch you, I held out my hand
and from it flew a maggot – brain of the prime mover –
our course went off track

so did our parting.
the past. that’s where we’ll meet.

there is nothing else


tłumaczenie Antonia Lloyd-Jones

Roman Honet
fot. Beata Zawrzel
Roman Honet (ur. 1974) – poeta, redaktor, tłumacz. Przez kilkanaście lat redagował dwumiesięcznik literacko-artystyczny „Studium”. Autor siedmiu tomów poetyckich, redaktor kilku antologii współczesnej poezji polskiej. Nominowany do wielu prestiżowych nagród literackich. W 2015 otrzymał (ex-aequo z Jackiem Podsiadłą) Nagrodę im. Wisławy Szymborskiej za tom "świat był mój". Jego wiersze tłumaczono m.in. na język angielski, niemiecki, ukraiński, rosyjski, duński, bułgarski, litewski, czeski, serbski i hiszpański.


Roman Honet (1974), poet, editor, and translator; author of seven books of poems, editor of several anthologies of contemporary Polish poetry. For over a decade, he was editor of the literary and art journal Studium. Nominated for a number of prestigious literary awards, in 2015 he received the Wisława Szymborska Prize (ex-aequo with Jacek Podsiadło) for his book of poems świat był mój (the world was mine). His poems have been translated into English, German, Ukrainian, Russian, Danish, Bulgarian, Lithuanian, Czech, Serbian, Spanish and other languages.
Antonia Lloyd-Jones
Antonia Lloyd-Jones - tłumaczka polskiej literatury i dwukrotna laureatka nagrody Found in Translation. Przetłumaczyła książki wielu współczesnych polskich prozaików oraz autorów reportaży. Tłumaczy również kryminały, poezję, eseistykę i literaturę dziecięcą. Jest jednym z mentorów Emerging Translators’ Mentorship Programme oraz współprzewodniczącą brytyjskiego Stowarzyszenia Tłumaczy (UK Translators Association).

Antonia Lloyd-Jones is a full-time translator of Polish literature, and twice winner of the Found in Translation award. She has translated works by several of Poland’s leading contemporary novelists and authors of reportage. She also translates crime fiction, poetry, essays, and books for children. She is a mentor for the BCLT’s Emerging Translators’ Mentorship Programme, and Co-Chair of the UK Translators Association.Twitter