WIERSZE
Szwecja
Turcja
Roman Honet
farewell to i.k.

for i.k.
we’re splitting up quickly and quietly
to give memory nothing to feed on.
she gives me the toothpaste, the tea cups,
the liquid soap. divided. take it.
night will come. take it away.

the night of our first christmas eve,
when she held me, when I was struck by the light
from jutting balconies and distant pines,
when I belonged to someone
who spoke the truth through snow
and through flame

now the ash is me, it’s mine

pożegnanie z i.

dla i.k.
rozstajemy się szybko i cicho,
żeby pamięć nie miała pokarmu.
daje mi pastę do zębów, kubki,
mydło w płynie. dzieli się. weź.
przyjdzie noc. zabierz.
noc naszej pierwszej wigilii,
gdy mnie przytuliła, gdy uderzył mnie blask
ze sterczących w oddali balkonów i sosen,
gdy należałem do kogoś,
kto mówi prawdę przez śnieg
i przez płomień

teraz popiół to ja, to moje


tłumaczenie Antonia Lloyd-Jones

Roman Honet
fot. Beata Zawrzel
Roman Honet (ur. 1974) – poeta, redaktor, tłumacz. Przez kilkanaście lat redagował dwumiesięcznik literacko-artystyczny „Studium”. Autor siedmiu tomów poetyckich, redaktor kilku antologii współczesnej poezji polskiej. Nominowany do wielu prestiżowych nagród literackich. W 2015 otrzymał (ex-aequo z Jackiem Podsiadłą) Nagrodę im. Wisławy Szymborskiej za tom "świat był mój". Jego wiersze tłumaczono m.in. na język angielski, niemiecki, ukraiński, rosyjski, duński, bułgarski, litewski, czeski, serbski i hiszpański.


Roman Honet (1974), poet, editor, and translator; author of seven books of poems, editor of several anthologies of contemporary Polish poetry. For over a decade, he was editor of the literary and art journal Studium. Nominated for a number of prestigious literary awards, in 2015 he received the Wisława Szymborska Prize (ex-aequo with Jacek Podsiadło) for his book of poems świat był mój (the world was mine). His poems have been translated into English, German, Ukrainian, Russian, Danish, Bulgarian, Lithuanian, Czech, Serbian, Spanish and other languages.
Antonia Lloyd-Jones
Antonia Lloyd-Jones - tłumaczka polskiej literatury i dwukrotna laureatka nagrody Found in Translation. Przetłumaczyła książki wielu współczesnych polskich prozaików oraz autorów reportaży. Tłumaczy również kryminały, poezję, eseistykę i literaturę dziecięcą. Jest jednym z mentorów Emerging Translators’ Mentorship Programme oraz współprzewodniczącą brytyjskiego Stowarzyszenia Tłumaczy (UK Translators Association).

Antonia Lloyd-Jones is a full-time translator of Polish literature, and twice winner of the Found in Translation award. She has translated works by several of Poland’s leading contemporary novelists and authors of reportage. She also translates crime fiction, poetry, essays, and books for children. She is a mentor for the BCLT’s Emerging Translators’ Mentorship Programme, and Co-Chair of the UK Translators Association.Twitter