WIERSZE
Szwecja
Turcja
Jacek Podsiadło

Życiowy rozbitek
Pokrzywy nad stan i oset taki,
że kolce przebijają podłogę namiotu.
Jakoś się tu wpasowaliśmy z bytem
przeciążonym myśleniem, rozumnym, przesadnym.
Nurzam się w zieloności i oglądam z bliska
żagielki pajęczyn na masztach krwawnika
a klangor żurawi skrzypi czyściuteńko,
można by podług niego stroić instrumenty,
lecz nie ma instrumentów. Jest ogromna ilość
rzeczy, których nie ma. Na nich oparliśmy świat.
Znów krzyk ptaka i echo, echo bardzo długo.
A potem słucham ciszy i wydaje mi się,
że cisza słucha też mnie.


Life’s Castaway
Nettles to excess and thistles
that pierce the floor of our tent with their thorns.
Somehow we’ve got used to a way of living
that’s overcharged with thinking, rational, inflated.
I’m wallowing in greenery, closely examining
spider web sails rigged on mainmasts of yarrow
as the clangor of cranes creaks flawlessly,
instruments could be tuned by it,
but there are no instruments. There’s a vast number
of things that aren’t. On them we’ve propped the world.
Another bird cry and its echo, echo long and slow.
Then I listen to the silence, and I feel as if
the silence is listening to me.


tłumaczenie Antonia Lloyd-Jones

Jacek Podsiadło
Jacek Podsiadło (ur. 1964) – poeta, prozaik, tłumacz, dziennikarz radiowy, felietonista. Od 2009 roku prowadzi własne, internetowe Domowe Radio Studnia. Niedawno założył wydawnictwo „Bez Napiwku”. Autor kilkunastu tomów poetyckich. Laureat wielu prestiżowych nagród literackich, m.in. Nagrody im. Georga Trakla, Nagrody Kościelskich, a w 2015 roku Nagrody Silesius (za całokształt twórczości) oraz (ex-aequo z Romanem Honetem) Nagrody im. Wisławy Szymborskiej.

Jacek Podsiadło (1964), poet, prose writer, translator, columnist, and radio presenter; since 2009, running his own “Domowe Radio Studnia” online; recently formed a publishing company called BEZ NAPIWKU. Author of nearly twenty books of poetry, recipient of numerous prestigious literary awards, among these the Georg Trakl Prize, the Kościelski Award, and in 2015 the Silesius Poetry Award (for lifetime achievement) and the Wisława Szymborska Prize (ex-aequo with Roman Honet) for his book of poems Przez sen (In Sleep).
Antonia Lloyd-Jones
Antonia Lloyd-Jones - tłumaczka polskiej literatury i dwukrotna laureatka nagrody Found in Translation. Przetłumaczyła książki wielu współczesnych polskich prozaików oraz autorów reportaży. Tłumaczy również kryminały, poezję, eseistykę i literaturę dziecięcą. Jest jednym z mentorów Emerging Translators’ Mentorship Programme oraz współprzewodniczącą brytyjskiego Stowarzyszenia Tłumaczy (UK Translators Association).

Antonia Lloyd-Jones is a full-time translator of Polish literature, and twice winner of the Found in Translation award. She has translated works by several of Poland’s leading contemporary novelists and authors of reportage. She also translates crime fiction, poetry, essays, and books for children. She is a mentor for the BCLT’s Emerging Translators’ Mentorship Programme, and Co-Chair of the UK Translators Association.Twitter