WIERSZE
Szwecja
Turcja
Matilde Campilho

UM CORAÇÃO QUE MORA DENTRO DO OLHO DO JAGUAR
O Verão, rapazes -- como disse C. Adams --
implica uma insistência nos mergulhos
e uma desistência breve das respostas.
Importante é passar a mão pelas escarpas,
afagar o pescoço das andorinhas do mar,
verificar o oxigénio no tubinho de plástico
que ajuda a respirar na cala azul turquesa
e permitir que o Senhor ressuscite o sangue
dos espadartes a todas as manhãs de 29oC.
Estas são as tarefas que devem ser realizadas
e -- como disse Adams -- bom mesmo é chegar
ao fim da estação sem nenhuma resposta.


Do livro Jóquei © Matilde Campilho, 2014. Reproduzido com autorização de Edições Tinta-da-china


SERCE MIESZKAJĄCE W OKU JAGUARA
Lato, dzieci – jak powiedział C. Adams –
wymaga skupienia na nurkowaniu
i chwilowej rezygnacji z odpowiadania.
Ważne jest przesuwanie dłonią po skarpach,
gładzenie szyi rybitwom,
sprawdzanie tlenu w plastikowej rurce
pomagającej oddychać w bezkresie turkusu
i pozwolić, żeby Pan wskrzeszał krew
merlinów o każdym poranku o 29° C.
Takie oto zadania należy odrobić
i – jak powiedział Adams – naprawdę dobrze jest dojść
do końca tej pory roku bez żadnej odpowiedzi.


Z tomu Jóquei (Dżokej) © Matilde Campilho, 2014. Wykorzystano za zgodą Edições Tinta-da-china

tłumaczenie Wojciech Charchalis

Matilde Campilho
foto: Bruno Simão Matilde Campilho (ur. 1982 w Lizbonie) - studiowała literaturę i historię sztuki. W ostatnich latach publikowała wiersze w portugalskiej i brazylijskiej prasie. Obecnie jest felietonistką dziennika Público. Przetłumaczyła na portugalski (wersję brazylijską) Drawings (Rysunki) Sylvii Plath (Editora Globo, 2014). W 2014 w wydawnictwie Tinta-da-china w Portugalii ukazała się jej pierwsza książka poetycka pt. Jóquei (Dżokej), w 2015 publikowana w Brazylii przez Editora 34.

Matilde Campilho nasceu em Lisboa, em 1982. Estudou Literatura e História da Arte. Nos últimos anos publicou poemas em jornais portugueses e brasileiros, e é actualmente cronista do Público. Traduziu o livro Drawings, de Sylvia Plath, para português do Brasil (Editora Globo, 2014). Em 2014 publicou Jóquei (Tinta-da-china), o seu primeiro livro, que em 2015 foi publicado no Brasil (Editora 34).
Wojciech Charchalis
fot. Wioleta Karwacka Wojciech Charchalis - badacz i tłumacz literatury portugalskiego i hiszpańskiego obszaru językowego. Autor książki El realismo mglico en la perspectiva europea – El caso de Gonzalo Torrente Ballester (2005). Przetłumaczył z portugalskiego m.in. osiem powieści José Saramago, poezję Alberta Caeiro (heteronimu Fernanda Pessoi), powieść „Puste spojrzenie” José Luísa Peixoto oraz „Podręcznik dla inkwizytorów” António Lobo Antunesa. Z języka hiszpańskiego przełożył m. in. Zimę w Lizbonie, Beltenebros, Jeźdźca polskiego Antonia Muñoza Moliny, Wszystkie dusze Javiera Maríasa, Kronikę zdumionego króla, Wyspę Ściętych Hiacyntów Gonzalo Torrente Ballestera i Litumę w Andach Maria Vargasa Llosy. Za przekład powieści Makbara Juana Goytisolo otrzymał nagrodę Instytutu Cervantesa w Warszawie. Autor nowego przekładu Don Kichota Miguela de Cervantesa.

Wojciech Charchalis 
Investigador e tradutor de literaturas em língua portuguesa e espanhola. Autor do livro El realismo magico en la perspectiva europea – El caso de Gonzalo Torrente Ballester (2005). Tradutor de oito romances de José Saramago, de poesia de Alberto Caeiro (heterónimo de Fernando Pessoa) do romance Nenhum Olhar de José Luís Peixoto e do Manual dos Inquisidores de António Lobo Antunes.
Traduziu do espanhol, entre outros: O Inverno em Lisboa, Beltenebros, El Jinete Polaco de Antonio Muñoz Molina, Todas as Almas de Javier Marías, Crónica do Rei Pasmado, A Ilha dos Jacintos Cortados de Gonzalo Torrente Ballester e Lituma nos Andes de Mario Vargas Llosa. Galardoado com o prémio de tradução do Instuituto Cervantes em Varsóvia pela tradução do romance Makbara de Juan Goytisolo. Autor da nova tradução para polaco de Dom Quixote de Miguel de Cervantes.Twitter