WIERSZE
Szwecja
Turcja
Jon Fosse

Fjellet held anden
anden vart trekt djupt
og så stod fjellet der
så stod fjella der
og slik står fjella der

og lutar seg nedover
og nedover
i seg sjølve
og held anden

medan himmel og hav
stryk og slår
held fjellet anden

©2013 Jon Fosse


Góra wstrzymuje dech
głęboko zaczerpnąć tchu
tak powstała góra
tak powstały góry
i stoją tak góry

coraz niżej pochylone
zapadają się
w sobie
i wstrzymują dech

gdy chmury i fale
pędzą i prą
góra wstrzymuje dech

©2013 Jon Fosse


tłumaczenie Maria Gołębiewska-Bijak

Jon Fosse
Jon Fosse (ur. 1959) – norweski pisarz, dramatopisarz, poeta i eseista, uhonorowany licznymi krajowymi i zagranicznymi nagrodami, w tym literacką nagrodą Rady Nordyckiej (2015 za powieść Trilogien). Zaliczany do najwartościowszych współczesnych twórców literatury. Debiutował w 1983 powieścią Raudt, svart (Czerwone, czarne). W 1994 teatr w Bergen wystawił pierwszy z jego 28 dramatów Og aldri skal vi skiljast (I nigdy się nie rozstaniemy). Jego sztuki zrobiły światową karierę (ponad tysiąc spektakli na całym świecie). Równolegle pisał eseje (3 zbiory) i wiersze (6 tomików i 3 zbiory) oraz książki dla dzieci, a także tłumaczył sztuki teatralne na nynorsk. Od 2001 pobiera państwową pensję twórczą, a od 2011 zamieszkał w „Grocie” – państwowej honorowej siedzibie dla twórców (po śmierci kompozytora Arnego Nordheima). Jego utwory zostały przełożone na ponad 40 języków. Prezentowane wiersze pochodzą z tomiku Stein til stein (2013, Kamień do kamienia), wydanego po dziesięcioletniej przerwie.

Jon Fosse (f. 1959) – norsk forfatter, dramatiker, essayist og lyriker, også oversetter. Han mottok mange norske og utenlandske priser for sitt forfatterskap, sist Nordisk Råds Litteraturpris for Trilogien (2015). Blir regnet som en av vår tids viktigste forfattere. Han debuterte i 1983 med romanen Raudt, svart. I 1994 ble hans første skuespill Og aldri skal vi skiljast satt opp på Den Nationale Scene i Bergen. Hans dramaer tok hele verden med storm og ble spilt over tusen ganger overalt på kloden. Samtidig skrev han essays (3 samlinger), dikt (6 samlinger og 3 bind) og barnebøker. Han oversatte også flere skuespill til nynorsk. Fra 2001 er han statsstipendiat, og fra 2011 bor han i «Grotten», statens æresbolig for kunstnere (etter komponisten Arne Nordheim). Hans tekster ble oversatt til over 40 språk. Oversatte dikt stammer fra diktsamlingen Stein til stein (2013).
Maria Gołębiewska-Bijak
Maria Gołębiewska-Bijak – tłumaczka, kulturoznawczyni, lektorka norweskiego. W jej przekładach ukazały się utwory T. Vesaasa, L.A. Vaagego, J. Fossego, P.H. Haugena, J. Kjærstada, L. Saabyego Christensena, E. Loego, K. Askildsena, E. Fosnesa Hansena G. Heivolla, L. Stien, M. Buggego, T. Nordbyego, a także O.M. Høystada, K. Purvisa, A. Jeklina, I. Loe Dalaker i E. Fatland. Członkini Stowarzyszenia Tłumaczy Literatury.

Maria Gołębiewska-Bijak – oversetter, kulturviter, norsklærer. I hennes oversettelse utkom verker av: T. Vesaas, L.A. Vaage, J. Fosse, P.H. Haugen, J. Kjærstad, L. Saabye Christensen, E. Loe, K. Askildsen, E. Fosnes Hansen G. Heivoll, L. Stien, M. Bugge, T. Nordby, men også av O.M. Høystad, K. Purvis, A. Jeklin, I. Loe Dalaker i E. Fatland. Medlem av Litteraturoversetternes Forening.Twitter