WIERSZE
Szwecja
Turcja
Jon Fosse

Stein til stein I
mjukskap
og noko anna
kanskje ein hardleik
vanskeleg å skilja frå mjukskap
kanskje ein vilje
vanskeleg å skilja frå lydnad

og sand
berre sand
alt augo kan sjå er sand
før ein stein kan sjåast
og gjev augo kvile
©2013 Jon Fosse


Kamień do kamienia I
wokół było miękko
ale nie tylko
może trochę twardo
trudno odróżnić od miękko
może to siła woli
trudno odróżnić od posłuszeństwa

i piasek
wszędzie piasek
jedyne co widać to piasek
aż w końcu na kamieniu
wzrok odpoczął

©2013 Jon Fosse


tłumaczenie Alicja Rosé

Jon Fosse
Jon Fosse (ur. 1959) – norweski pisarz, dramatopisarz, poeta i eseista, uhonorowany licznymi krajowymi i zagranicznymi nagrodami, w tym literacką nagrodą Rady Nordyckiej (2015 za powieść Trilogien). Zaliczany do najwartościowszych współczesnych twórców literatury. Debiutował w 1983 powieścią Raudt, svart (Czerwone, czarne). W 1994 teatr w Bergen wystawił pierwszy z jego 28 dramatów Og aldri skal vi skiljast (I nigdy się nie rozstaniemy). Jego sztuki zrobiły światową karierę (ponad tysiąc spektakli na całym świecie). Równolegle pisał eseje (3 zbiory) i wiersze (6 tomików i 3 zbiory) oraz książki dla dzieci, a także tłumaczył sztuki teatralne na nynorsk. Od 2001 pobiera państwową pensję twórczą, a od 2011 zamieszkał w „Grocie” – państwowej honorowej siedzibie dla twórców (po śmierci kompozytora Arnego Nordheima). Jego utwory zostały przełożone na ponad 40 języków. Prezentowane wiersze pochodzą z tomiku Stein til stein (2013, Kamień do kamienia), wydanego po dziesięcioletniej przerwie.

Jon Fosse (f. 1959) – norsk forfatter, dramatiker, essayist og lyriker, også oversetter. Han mottok mange norske og utenlandske priser for sitt forfatterskap, sist Nordisk Råds Litteraturpris for Trilogien (2015). Blir regnet som en av vår tids viktigste forfattere. Han debuterte i 1983 med romanen Raudt, svart. I 1994 ble hans første skuespill Og aldri skal vi skiljast satt opp på Den Nationale Scene i Bergen. Hans dramaer tok hele verden med storm og ble spilt over tusen ganger overalt på kloden. Samtidig skrev han essays (3 samlinger), dikt (6 samlinger og 3 bind) og barnebøker. Han oversatte også flere skuespill til nynorsk. Fra 2001 er han statsstipendiat, og fra 2011 bor han i «Grotten», statens æresbolig for kunstnere (etter komponisten Arne Nordheim). Hans tekster ble oversatt til over 40 språk. Oversatte dikt stammer fra diktsamlingen Stein til stein (2013).
Alicja Rosé
Alicja Rosé – poetka, tłumaczka, ilustratorka. Współpracowniczka „Kultury Liberalnej”. Publikowała także w „Zeszytach Literackich”, „Gazecie Wyborczej”, „Więzi”, Dwutygodnik.com. Wiersze kubańskiego poety Heberto Padilli oraz meksykańskiego José Emilia Pacheco w jej przekładzie ukazały się na łamach "Zeszytów Literackich" oraz "Kultury Liberalnej".
Stypendystka rezydencji w Kłajpedzie (Litwa) zakończonej wystawą ilustracji do wierszy litewskich poetów (grudzień 2014) oraz rezydencji w Leveld Kunstnartun (Norwegia), gdzie przez dwa miesiące pracowała nad przekładem poezji norweskiej (wrzesień-październik 2015).
Autorka ilustracji do "Kociej książki" Jarosława Iwaszkiewicza. Jej ilustracje można znaleźć na stronie http://alicjarose.com.


Alicja Rosé – dikter, oversetter, illustratør. Medarbeider i "Kultura Liberalna". Hun har også publisert i "Zeszyty Literackie", "Gazeta Wyborcza", "Więź", "Dwutygodnik.com". Dikt av Heberto Padilla fra Cuba og av José Emilio Pacheco fra Mexico i hennes gjendiktning ble publisert i "Zeszyty Literackie" og i "Kultura Liberalna".
I løpet av et kunstnerstipend-opphold i Klaipeda (Litauen) stilte hun ut illustrasjoner til dikt av litauiske diktere (desember 2014) og i september-oktober 2015 var hun stipendiat på Leveld Kunstnartun (Norge) med formålet å gjendikte norsk lyrikk.
Hennes illustrasjoner kan man finne på: https://alicjarose.com. Nylig utkommet Kocia książka (Katteboka) av Jarosław Iwaszkiewicz ble illustrert av henne.Twitter