WIERSZE
Szwecja
Turcja
Tom Schulz

Alter Schulweg
I die goldenen Birnen, herein geschraubt in die Fassung des Abends, wie viele Wochen sah ich euch unreif, das Fleisch gehörte den Bienen, später, Augustende großer Sommer, der ewige Ferientag es hörte nicht auf, die Sonne bildete Staub wir legten unsere Lippen auf den Rhabarber flüsterten, bleib stehen, blödes Herz im Innern des Leierkastens – die Bahnen waren schartig von ledernem Grün das Wasser wurde ausgewechselt, ein Lindenblatt verfärbte das Schwimmbad II Augustende, in Körben trugen wir die Köpfe von Pilzen, unsere Wäsche schimmerte bleich wenn wir uns hinter Bäumen auszogen mutierten die Mädchen zu einer Blumenwiese um die sich eine Hecke schloss, so weht der Wind von der Seite, das Sentiment unterspült die rissigen Kunststeinplatten die Einfassung zu den Beeten hebt sich ein Stück - ich kann die Kraftwerkswolke formen aus der Luft nach all den Jahren den Kohlestaub, der auf die Fensterbretter sank, Vater, der zweimal am Tag schlug wie eine Kuckucksuhr, jemand schaute heraus, ein Wachtmeister, verkleidet als scheues Waldvögelein, der stille Portier führte Buch und abends schrieb der Mond Berichte, todmüde der Sommer, die Katze auf dem Hochhausdach, der Hund würde leben Menschen verschwanden aus dem Mittelpunkt der Dinge als die Planwagen fortgezogen waren einsilbig das Gras, glänzend wie grünes Blut die nackten Füße liebkosen die Büschel, dann fährt die Erinnerung vor eine abgedunkelte Limousine

Cop. Carl Hanser Verlag GmbH & Co. KG


Dawna droga do szkoły
I złote gruszki-żarówki, wkręcone w oprawkę wieczoru, ile to już tygodni widziałem jeszcze niedojrzałe, miąższ należał do pszczół, później, pod koniec sierpnia, wielkie lato, wieczny dzień wakacji nie chciał się skończyć, słońce tworzyło pył kładliśmy wargi na rabarbarze szeptaliśmy, zatrzymaj się, głupie serce we wnętrzu katarynki – orbity wyszczerbione skórzastą zielenią zmieniono wodę, lipowy liść zabarwił basen II Koniec sierpnia, nosiliśmy w koszach głowy grzybów, nasza bielizna prześwitywała blado kiedy rozbieraliśmy się za drzewami a dziewczęta zmieniały się w kwiecistą łąkę wokół której zamykał się żywopłot, tak wieje wiatr z boku, sentyment podmywa spękane płyty ze sztucznego kamienia obramowanie rabat unosi się odrobinę – mogę uformować chmurę z elektrowni z tego powietrza po tych wszystki latach węglowego pyłu, który opadł na parapety, ojca, który dwa razy dziennie spuszczał lanie regularny jak zegar z kukułką, ktoś wtedy wyglądał, wachmistrz, przebrany za płochliwego wodnego ptaka, cichy portier prowadził księgę a wieczorami księżyc pisał raporty, śmiertelnie zmęczone lato, kot na dachu wieżowca, pies by przeżył ludzie znikali z jądra rzeczy kiedy odeszły spychacze monosylabowość traw, błyszcząca jak zielona krew nagie stopy pieszczą kępki, potem zajeżdża wspomnienie limuzyna z zaciemnionymi szybami

Cop. Carl Hanser Verlag GmbH & Co. KG

tłumaczenie Ryszard Turczyn

Tom Schulz
Tom Schulz (ur. 1970 w Großröhrsdorf, Górne Łużyce) - poeta i tłumacz. Dzieciństwo i młodość spędził w Berlinie Wschodnim. Od 2002 pracuje jako autor niezależny, od 2008 też jako wykładowca kursów kreatywnego pisania oraz prowadzi warsztaty literackie „open poems” przy Literaturwerkstatt Berlin. Publikuje w licznych czasopismach i antologiach, działa jako wydawca. Tłumaczy poezję hiszpańską, amerykańską, niderlandzką.
Poezja Toma Schulza uderza wirtuozerią i lekkością, z jaką autor wydobywa bogactwo i osobliwości języka niemieckiego. Sam Schulz mówi w tym kontekście o „miłosnym uwikłaniu“, które stanowi jedną z głównych przesłanek udanego wiersza. Inny aspekt poezji Schulzego to nieustające zmagania z tradycją i historią, zwłaszcza poezji niemieckiej. W tomiku Innere Musik (Muzyka wewnętrzna, Berlin Verlag 2012) na przykład znajdują się między innymi teksty nawiązujące artystycznie do poezji późnego renesansu i śląskiej szkoły poetyckiej baroku.
Dzieła (wybór): Vergeuden, den Tag. Gedichte. kookbooks, Berlin 2006. Kanon vor dem Verschwinden. Gedichte. Berlin Verlag, Berlin 2009. Liebe die Stare. Prosa. Verlagshaus J. Frank, Berlin 2011. Innere Musik. Gedichte. Berlin Verlag, Berlin 2012. Wir sind jetzt hier: Neue Wanderungen durch die Mark Brandenburg (razem z Björnemj Kuhligkiem), Hanser Berlin, Berlin 2014. Lichtveränderung. Gedichte. Hanser Berlin, Berlin 2015.


Tom Schulz (geb. 1970 in Großröhrsdorf/ Oberlausitz) - Dichter und Übersetzer. Seine Kindheit und Jugend verbrachte er in Ost-Berlin. Er ist seit 2002 als freier Autor tätig. Seit 2008 betätigt er sich darüber hinaus als Dozent für Kreatives Schreiben und Leiter des Lyrikworkshops „open poems“ an der Literaturwerkstatt Berlin. Schulz veröffentlicht seine Texte auch in diversen Zeitschriften und Anthologien. Darüber hinaus ist er auch als Übersetzer spanischer, amerikanischer, niederländischer Lyrik und als Herausgeber aktiv.
Die Kunst von Tom Schulz besticht durch die Virtuosität, mit welcher die deutsche Sprache, ihr Reichtum und ihre Eigenarten, spielerisch ausgekostet wird. Schulz selbst spricht in diesem Zusammenhang von einer „amourösen Verwicklung“, die als eine der Grundvoraussetzungen zum Gelingen eines Gedichts beitrage. In Schulzens Büchern mit ihren „Dependancen / aus Vogelrufen & Telepathie“ finden sich auf jeder Seite Belege für diese besondere Art der Verwicklung.
Ein anderer Aspekt in Schulzens Werk ist die kontinuierliche Auseinandersetzung mit der Tradition und Geschichte insbesondere der deutschen Dichtung. In dem  Band „Innere Musik“ (Berlin Verlag 2012) z.B. sind unter anderem Texte versammelt, die kunstvoll anschließen an Gedichte aus der Spätrenaissance und der Schlesischen Dichterschule der Barockzeit.
Werke (Auswahl): Vergeuden, den Tag. Gedichte. kookbooks, Berlin 2006. Kanon vor dem Verschwinden. Gedichte. Berlin Verlag, Berlin 2009. Liebe die Stare. Prosa. Verlagshaus J. Frank, Berlin 2011. Innere Musik. Gedichte. Berlin Verlag, Berlin 2012. Wir sind jetzt hier: Neue Wanderungen durch die Mark Brandenburg (zusammen mit Björn Kuhligk), Hanser Berlin, Berlin 2014. Lichtveränderung. Gedichte, Hanser Berlin, Berlin 2015.
Ryszard Turczyn
Ryszard Turczyn (ur. 1953) - od ponad 30 lat przekłada z języka niemieckiego i niderlandzkiego na polski. Agent literacki. Dokonał przekładu ponad 30 książek beletrystycznych i kilkudziesięciu wydawnictw popularnonaukowych. Laureat Nagrody im. Karla Dedeciusa (2011). W 2014 roku otrzymał Medal „Zasłużony Kulturze Gloria Artis“.

Ryszard Turczyn (geb. 1953) - übersetzt seit mehr als 30 Jahren aus dem Deutschen und Niederländischen ins Polnische. Literaturagent. Er übersetzte mehr als 50 belletristische Werke und ca. 80 Sachbücher. 2011 mit dem Karl-Dedecius-Preis ausgezeichnet. 2014 erhielt er die Gloria-Artis-Medaille für kulturelle Verdienste.Twitter