WIERSZE
Szwecja
Turcja
Michael Longley

ROSEMARY
She stood among the nasturtiums on a rubbish dump
And laid on the ground her handkerchief-full of blackberries
And lifted her skirt and moistened the hem with spittle
And dabbed the purple away from the corners of my mouth.


ROSEMARY
Stała pośród nasturcji na kupie śmiecia
I położyła na ziemi chustkę pełną jeżyn
I uniosła spódniczkę i zwilżyła rąbek śliną
I starła cały fiolet z moich ust.

tłumaczenie Piotr Sommer

Michael Longley
Michael Longley (ur. 1939) - autor kilkunastu zbiorów wierszy, jeden z nawybitniejszych poetów irlandzkich ostatniego półwiecza. Znany w Polsce ze zbioru Od kwietnia do kwietnia (2011). Laureat licznych nagród, m.in. Whitbread Poetry Prize – za tom Gorse Fires (1991), T.S. Eliot Prize – za The Weather in Japan (2000), Griffin Poetry Prize – za The Stairwell (2014).

Michael Longley (born in 1939), author of a number of poem collections, one of the greatest Irish poets of the last few decades. A collection of his poems Od kwietnia do kwietnia published in 2011 was well-received in Poland. He has won many awards, i.e. Whitbread Poetry Prize for Gorse Fires (1991), T.S. Eliot Prize for The Weather in Japan (2000), Griffin Poetry Prize for The Stairwell (2014).
Piotr Sommer
Piotr Sommer (ur. 1948), poeta polski, autor kilkunastu książek poetyckich i eseistycznych. Ostatnio opublikował wybór wierszy Po ciemku też (2013), książkę poetycką dla dzieci Fruwajka (2015) i zbiór szkiców literackich Smak detalu (2015).

Piotr Sommer (born in 1948), Polish poet, author of many poetry and essay collections. He has recently published a collection of poems Po ciemku (2013), a poetic book Fruwajka (2015) and a collection of essays Smak detalu (2015).Twitter